Om verandering in de sector te stimuleren heeft VKON samen met Nederlandse veehouders verschillende innovatiegroepen opgericht. De VKON innovatiegroep is een omgeving waar veehouders samen met VKON werken aan een beter dierwelzijn en diergezondheid. Hierdoor dragen zij samen bij aan een duurzame toekomst van de veehouderij.

Binnen de innovatiegroep worden praktische en creatieve innovaties bedacht, ontwikkeld en/of toegepast in de praktijk. Het gaat hier bij voorbeeld over bedrijfsmanagement, management informatiesystemen, technologieën, gebruik van additieven en alternatieven op antibiotica. Per sector is er een innovatiegroep. Zo is er al een innovatiegroep met melkveehouders en een met varkenshouders. Innovatiegroepen voor andere sectoren zoals de kalverhouderij en pluimveehouderij zijn in ontwikkeling. Ook wordt er momenteel gewerkt aan een innovatiegroep met dierenartsen en leveranciers in de veehouderijsector.

Door deze innovatiegroepen ontstaat er een unieke omgeving voor praktijk onderzoek. Heeft u ook interesse om deel uit te maken van een VKON innovatiegroep of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marije Thybaut: M.Thybaut@vkon.nl