Het programma Foodmakers bestede afgelopen zaterdag aandacht aan de stal van de Fam. Noordman, het Varkenshoff . Foodmakers is hét kanaal voor en door de agri – en foodsector. Voor een objectief, eerlijk en transparant beeld. 

Het Varkenshoff is een innovatief huisvestingsconcept voor varkens. Bij het ontwerp van de stal is het gedrag van varkens centraal gesteld. Dit heeft er in geresulteerd dat de huisvesting van de varkens uit gaat van de oorspronkelijke leefomgeving en het natuurlijke gedrag van de varkens. Bij deze stal wordt buiten naar binnen gehaald. Tegelijkertijd worden de belangen van het milieu, varkenshouder en maatschappij niet uit het oog verloren.

Binnenkort zal VKON als partner in dit project het gedrag van deze dieren monitoren. Deze gedragsstudie zal zich focussen op de gedragskenmerken die inzicht geven in het welzijn van de varkens.

Bekijk hieronder de aflevering van het Varkenshoff.