Donderdag 14 november was het Oogst & Zaai evenement van VKON. Het was een interactieve dag, waarbij vele innovatieve resultaten zijn getoond, nieuwe ideeën zijn opgedaan, contacten zijn gelegd en gediscussieerd is over de uitdagingen in de sector. 

In het ochtendprogramma is door verschillende projectteams aandacht besteed aan de voortgang van innovatieprojecten zoals het EFRO project Lang leve de Gezonde Melkkoe/Veerkracht II of het Platform Natuurlijke Veehouderij project “Natuurlijke tekenbestrijding bij rundvee” dat binnenkort van start gaat. Tenslotte is met de innovatiegroep veehouders gediscussieerd over de voortgang van de lopende dierenwelzijn- en gezondheidsprojecten. 

Het middagprogramma begon met een inspirerende speech van de gedeputeerde van Agro & Food Overijssel, meneer Ten Bolscher. In zijn betoog werd de nadruk gelegd op het belang van de natuur in relatie tot de veehouderij. Ook gaf hij aan dat de uitdaging is om samen met de veehouders en partners zoals VKON te werken aan oplossingen voor de sector.

Onder het genot van een lekkere lunch konden de bezoekers zich verdiepen in de vele duurzame en innovatieve projecten die gepresenteerd werden. Bij diverse onderzoeken zijn de resultaten gepresenteerd op posters. Ook werden praktische voorbeelden gegeven van relevante innovaties zoals de PigUpPower, een geavanceerd speeltoestel voor in de varkensstal, en een automatische varkensborstel voor in de stal.

Er was zelfs een boerderij-bioscoop waar real-life beelden vanuit de stal te zien waren van gedragsstudies voor kalveren en biggen, zoals een onderzoek naar het drinkgedrag van kalveren of een innovatieve strooiselstal voor gespeende biggen. 

Oogsten & Zaaien bij VKON was een inspirerende dag. Wij hebben genoten van de goede, enthousiaste gesprekken en vinden het een waardevolle dag voor de toekomst. Bij deze willen we ook alle bezoekers en partners bedanken die aanwezig waren en met ons ervoor hebben gezorgd dat deze dag een succes was!