Thermografie bij varkens

Aanleiding

Thermografie is een non-invasieve methode waarmee de oppervlakte temperatuur van – in dit geval – de huid van varkens gemeten kan worden. Het doel van het onderzoek was om de bruikbaarheid van thermografie onder praktijk omstandigheden te testen en eventuele problemen/afwijkingen aan een big in een vroegtijdig stadium op te sporen.

Onderzoek

Voor het onderzoek hebben we twee groepen van elk 12 gespeende biggen een maand lang gevolgd. De biggen werden niet aangeraakt of verplaatst voor het onderzoek. Iedere dag werden er per big vier foto’s gemaakt, van de bovenkant, de linker- en rechter zijkant en van de kop. De omgevingstemperatuur en de oppervlakte temperatuur van de huid werden dagelijks bijgehouden, en eventuele bijzonderheden aan het varken en/of zijn omgeving werden genoteerd.

Resultaten

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat thermografie wel degelijk mogelijkheden biedt om de gezondheid van biggen in kaart te brengen en vroegtijdig afwijkingen te constateren. Er is echter nog wel extra onderzoek nodig om de techniek betrouwbaar en toepasbaar te maken in de praktijk.

Bekijk ook deze onderzoeksprojecten

Bekijk alle projecten