Stalboekje vleeskalveren

Aanleiding

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is het stalboekje voor vleeskalveren samengesteld. Het stalboekje is een handleiding voor veehouders, waarin wordt uitgelegd hoe zij kruiden en andere natuurlijke producten kunnen toepassen. Eerder werden al stalboekjes uitgebracht voor melkvee, varkens en pluimvee.

Resultaten

De veterinaire adviseurs van VKON hebben inhoudelijke input gegeven bij de totstandkoming van het stalboekje. In het stalboekje wordt informatie gegeven over het gebruik van kruiden en natuurproducten. Daarnaast worden suggesties gedaan voor de inzet van natuurlijke producten bij veel voorkomende gezondheidsproblemen bij kalveren. Hiermee wordt het antibioticagebruik in de kalverhouderij verminderd.

Samenwerkingspartners

RIKILT – Wageningen UR
Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie (IEZ)
Dierenkliniek Den Ham

Download het stalboekje voor vleeskalveren
DownloadDownload

Bekijk ook deze kennisdeling projecten

Bekijk alle projecten