Speenontsmetting van drinkautomaten

Aanleiding

De gezondheid van kalveren is erg belangrijk voor veehouders. Van verschillende melkveebedrijven komen kalveren bij elkaar in een kalverhouderij, dit zorgt voor een hoge infectiedruk. Omdat kalveren aan dezelfde spenen drinken, kunnen ziektes worden verspreid via het speeksel op de spenen. Er is daarom onderzoek gedaan naar het gebruik van speenontsmetting tussen elke drinkbeurt door, om de infectiedruk te verlagen en zo ziekte(verspreiding) te voorkomen.

Resultaten

Gedurende het onderzoek zijn er twee groepen kalveren met elkaar vergeleken: kalveren waarvan de spenen van automatische drinksystemen wel na elke drinkbeurt ontsmet werden en kalveren waarvan de spenen van het drinksysteem niet ontsmet werden. Daarnaast is ook de bacteriegroei op de spenen onderzocht voor en na ontsmetting. De bacteriegroei nam drastisch af na ontsmetting, wat betekent dat het ontsmettingsmiddel goed werkt. De kalveren van de groep met ontsmetting was ook iets harder gegroeid dan de kalveren zonder ontsmetting. Verwacht wordt dat door de verlaagde infectiedruk de kalveren gezonder blijven. De resultaten zijn veelbelovend en de kalverhouder heeft nu op alle drinkautomaten de speenontsmetting geïnstalleerd.

De bacteriegroei (wel versus geen ontsmetting)

speenontsmetting

Mede mogelijk gemaakt door

Provincie Overijssel

Bekijk ook deze onderzoeksprojecten

Bekijk alle projecten