Nije kruiden

Aanleiding

Door de toenemende interesse in en ook het belang van kruiden in grasland zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben bijvoorbeeld het effect van kruiden op de melkproductie of het graasgedrag van koeien in kaart gebracht. Het is echter nog niet onderzocht of het graasgedrag ook effect heeft op de melkgift en de samenstelling van de melk. Dat is waarom VKON hier een onderzoek naar is gestart.

Onderzoek

In dit onderzoek willen we antwoord vinden op de vraag: “Welke effecten hebben weide kruiden (kleine pimpernel, cichorei, smalle weegbree, duizendblad en peterselie) op het graasgedrag en de melkkwaliteit/melkgift van de koe?”

Daarbij wordt tevens gekeken of het onderzoeksprotocol gebruikt kan worden als standaard methode voor dergelijke onderzoeken.

De koeien die meedoen in de proef, lopen in een weiland waarbij de koeien keuze hebben tussen normaal grasland en kruidengrasland. Het onderzoeksteam telt per kwartier hoeveel en welke koeien in het kruidengrasland lopen. Dit geeft een indicatie welke koeien een duidelijke voorkeur hebben voor kruiden. De gegevens van de melkgift en kwaliteit van deze koeien wordt onderzocht en vergeleken met de gegevens van koeien die geen duidelijke voorkeur hadden.

Samenwerkingspartners

Melkveebedrijf Nije Weme

Mede mogelijk gemaakt door

Provincie Overijssel

Bekijk ook deze kennisdeling projecten

Bekijk alle projecten