Kalversensor

Aanleiding

Er is een toenemende vraag binnen de kalversector naar een geautomatiseerd monitoring systeem om kalveren te kunnen volgen door de hele keten, van geboorte tot slacht. De gezondheid en het welzijn van de kalveren staan centraal. De sensor moet vroegtijdig ziekte en stress detecteren, zodat hier direct op gereageerd kan worden. Ook stressvolle gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld het transport kan dan goed in beeld gebracht worden. De Europese Unie heeft een actieplan opgesteld om de toenemende bedreiging van antibiotica resistente bacteriën te reduceren. Om hieraan bij te dragen, zal het antibioticagebruik in de veesector (en dus ook de kalversector) af moeten nemen. Met deze sensor hoopt VKON in samenwerking met Factic B.V. hier een bijdrage in te leveren.

Doelstelling

Identificatie en de mogelijkheid een kalf te volgen leidt ertoe dat kalveren traceerbaar zijn. Wanneer de herkomst van een kalf bekend is, kunnen uitbraken van ziekten en zoönosen beperkt worden. Alle kalveren die op de betreffende locatie geweest zijn, kunnen met de sensor eenvoudig getraceerd en behandeld worden. Hierdoor verbetert de gezondheid (en dus ook het welzijn) van de kalveren, neem het antibioticagebruik af en kan de voedselveiligheid gewaarborgd worden. Ook het transport kan nu gemonitord worden. Het vroegtijdig signaleren van ziektes en/of stress, meetbaar in temperatuurverschillen en activiteitverschillen, verbetert de gezondheid en het welzijn van de kalveren.

Samenwerkingspartners

Factic B.V.

Mede mogelijk gemaakt door

kalversensor

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 691473. EASME is not responsible for the project.

Bekijk ook deze onderzoeksprojecten

Bekijk alle projecten