Platform Natuurlijke Veehouderij

Aanleiding

Binnen de stichting NLF werken partijen uit verschillende landen samen om urgente problemen in de veehouderij wereldwijd op te lossen en zo te werken aan een duurzame voedselvoorziening en behoud van natuur en biodiversiteit.

Door uitwisselingsprogramma’s en andere vormen van internationale samenwerking wordt gewerkt aan praktische manieren om te werken aan natuurlijke veehouderij.

Over grenzen heen wordt van elkaar geleerd.

Het Platform Natuurlijke Veehouderij is opgezet vanuit Dutch Farm Experience, Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland (VKON), Louis Bolk Instituut, RIKILT Wageningen UR en Studiegroep Dier en Kruid.

Resultaten

Platform Natuurlijke Veehouderij gaat over het houden van dieren op een zo natuurlijk mogelijke manier.

Het gaat dan over:

  • minimaal gebruik van antibiotica en andere chemische middelen
  • strategische inzet van lokale en robuuste rassen
  • diergezondheid met rol voor natuurlijke middelen
  • optimaal inkomen en werkplezier voor veehouders
  • huisvesting vanuit de natuurlijke behoeften van het dier
  • vruchtbare bodems door versterken van natuurlijke bodemprocessen
  • versterkte biodiversiteit en natuurlijke mineralen kringlopen
  • korte ketens en versterkt producent-­consument contact

Het platform werkt altijd samen met boeren omdat zij aan de basis staan van de veehouderij.

Bekijk ook deze kennisdeling projecten

Bekijk alle projecten