Ontwikkeling ziektesensor voor kalveren

Aanleiding

Kalveren zijn kuddedieren. Daarom leven kalveren in kalverhouderijen al vanaf jonge leeftijd samen in een groep. Dit maakt het voor veehouders lastig om alle dieren individueel te monitoren. Het is van groot belang om tijdig te signaleren dat een dier ziek is, zodat het de juiste behandeling kan krijgen en besmetting van andere kalveren wordt voorkomen.

Resultaten

In het consortium ‘Presense’ zijn onder leiding van VKON specificaties samengesteld voor de ontwikkeling van een early warning systeem. Met een sensor kan de gezondheidstoestand van een individueel kalf worden gevolgd. Computer Guided Systems ontwikkelt een prototype van de sensor.

Samenwerkingspartners

Computer Guided Systems
Wageningen UR Livestock Research
Oost NV

Mede mogelijk gemaakt door

Provincie Overijssel

Bekijk ook deze onderzoeksprojecten

Bekijk alle projecten