Ontwikkeling veterinair metabolisme systeem

Aanleiding

In samenwerking met Relitech, DKMS, Confed Systems en Saxion ontwikkelt VKON het Veterinair Metabolisme Systeem (VMS). Dit systeem ondersteunt melkveehouders bij de bepaling van de optimale voeding van hun koeien. In de huidige situatie worden koeien maandelijks gecontroleerd, middels bloed- en melkonderzoek. De huidige technieken signaleren pas laat dat een koe ondervoed is, waardoor de veehouder (te) laat kan bijsturen.

Resultaten

Het VMS analyseert de adem van de koe in de voerbak. Hierdoor wordt de koe dagelijks meerdere malen gemonitord en kan de koe individueel worden bijgevoerd. Met deze snelle meting kan de veehouder zijn voedingskosten en veterinaire kosten reduceren. Daarnaast heeft een langer leven van de ‘melkgevende’ koe een positief effect op de uitstoot van broeikasgassen.

Bekijk ook deze onderzoeksprojecten

Bekijk alle projecten