Tekenbestrijding op natuurlijke wijze

Aanleiding

Momenteel is de tekendruk erg hoog in Nederland en zien we jaarlijks het aantal tekenbeten toenemen. Dit geldt niet alleen voor mensen en huisdieren, maar ook voor runderen die natuurgebieden begrazen. Op dit moment worden teken bestreden met Butox, maar helaas is dit middel erg schadelijk voor de flora en fauna in onze natuurgebieden. Dit is de reden dat VKON in samen werking met Natuurboeren, Landschap Overijssel en het Platform Natuurlijke Veehouderij de mogelijkheden onderzoekt, om teken bij rundvee op een natuurlijke manier te bestrijden

Onderzoek

Met behulp van kennis van het Platform Natuurlijke Veehouderij is er een kruidenmengsel samengesteld, dat mogelijk teken bij runderen kan afweren.

Voor de proef worden 18 ossen gevolgd die in een nat heidegebied grazen. Van deze groep ossen wordt een aantal op de huidige manier behandeld (de controlegroep) en een aantal wordt behandeld met de kruiden. De dieren worden wekelijks gecontroleerd en het aantal tekenbeten wordt bijgehouden. Vervolgens zullen er vergelijkingen gemaakt worden tussen de twee groepen.

Bekijk ook deze onderzoeksprojecten

Bekijk alle projecten