Langer leven voor minder ammoniakemissie

Aanleiding

De melkveehouderij in Nederland staat voor grote uitdagingen. Ze wil groeien in omvang en tegelijkertijd beter presteren op het gebied van milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. De uitstoot van ammoniak speelt hierbij een belangrijke rol.

Resultaten

Het project ‘Langer leven voor minder ammoniakemissie’ heeft verkent of het haalbaar is om de uitstoot van ammoniak in de melkveehouderij met minimaal 10% te reduceren, via het stimuleren van levensduurverlenging. Voor dit onderzoek heeft VKON gebruik gemaakt van de inhoudelijke kennis van Wageningen UR Livestock Research, aangevuld door de praktische veterinaire kennis van Dierenkliniek Den Ham.

Bekijk ook deze onderzoeksprojecten

Bekijk alle projecten