Enterococcus cecorum problematiek bij vleeskuikens

Aanleiding

VKON doet in samenwerking met partners in de keten van de pluimveesector, i.e. Pluimveepraktijk Grover Driesland, Centraal Laboratorium voor Pluimvee (CLVP) en Broederij Morsink, onderzoek naar ontstekingen bij vleeskuikens door de bacterie Enterococcus cecorum. Deze bacterie komt van nature voor in de darmen van vleeskuikens, maar ook bij mensen en andere zoogdieren, en heeft hier essentiële functies. Dezelfde bacterie veroorzaakt in het botweefsel (vooral in gewrichten) en in het hartzakje echter problemen: er ontstaan ontstekingen die leiden tot kreupele kuikens. Sinds 2006 is dit een groter wordend probleem, waarschijnlijk omdat vanaf dat jaar antimicrobiële groeibevorderaars verboden zijn in diervoeders in Nederland. Zowel pluimveehouders als dierenartsen staan met hun rug tegen de muur wat betreft deze infectie, omdat antibiotica vaak niet of nauwelijks werkt. Bovendien wordt het gebruik van antibiotica liever beperkt tot een minimum. Het is dus belangrijk om naar oplossingen te zoeken.

Onderzoek

VKON is begonnen met een inventarisatiestudie op het gebied van de Enterococcus cecorum problematiek om de pathogenese, mogelijke oorzaken en mogelijke oplossingen te onderzoeken. Deze inventarisatie moet leiden tot een vervolgstap in het aanpakken van dit probleem binnen de pluimveehouderij. Het probleem wordt dan bekeken vanuit verschillende invalshoeken, zowel theoretisch als praktisch.

 

Resultaten

De inventarisatie is nog in volle gang en de resultaten zullen naar verwachting eind dit jaar bekend zijn. De resultaten leiden mogelijk tot vervolgonderzoek om de Enterococcus cecorum problematiek aan te pakken.

Samenwerkingspartners

Grover Driesland

Centraal Laboratorium voor Pluimvee

Broederij Morsink

Bekijk ook deze onderzoeksprojecten

Bekijk alle projecten