Anoxia deel III – validatie euthanasiebox

Aanleiding

Anette van der Aa heeft “Het Beste Idee van Varkensland 2017” gewonnen met de euthanasie beslisondersteuner voor biggen. De winnaar van Het Beste Idee van Varkensland wordt altijd geholpen met verdere realisatie van het ‘idee’. Nadat de beslisondersteuner i.s.m. VKON verder is ontwikkeld, is vervolgens de beslisondersteuner, in combinatie met het gebruik van de Anoxia euthanasiebox, getest in de praktijk. De euthanasiebox werkt met hoog-expansie stikstofschuim en is ontwikkeld om het euthanaseren van biggen en pluimvee die weinig tot geen kans op een normaal leven hebben dier- en boervriendelijker te maken. Anoxia wil graag de werking hiervan valideren en onderzoeken of de werkwijze volgens protocol goed te volgen is en altijd op dezelfde manier uitgevoerd kan worden.

Onderzoek

De euthanasiebox werkt met hoog-expansie stikstofschuim en is ontwikkeld om het euthanaseren van biggen en pluimvee (die weinig tot geen kans op een normaal leven hebben)  dier- en boervriendelijker te maken. De werking hiervan moeten worden gevalideerd en er wordt onderzocht of de werkwijze volgens protocol goed te volgen is en altijd op dezelfde manier kan worden uitgevoerd. Aan de hand van deze resultaten wordt het protocol en de training voor veehouders verder geoptimaliseerd.

Samenwerkingspartner

Anoxia B.V.

Medemogelijk gemaakt door

Provincie Overijssel

Bekijk ook deze kennisdeling projecten

Bekijk alle projecten