Afstudeerstage speenontsmetting voor kalveren

Voorstellen

Ik ben Lisanne Koning en ik studeer Animal Sciences in Wageningen. Ik zit op het moment in de laatste fase van mijn master en ik ga vier maanden stage lopen bij VKON. Binnen mijn studie heb ik me voornamelijk gericht op diergezondheid, welzijn en gedrag. Mijn interesse ligt vooral bij de gezelschapsdieren, met name probleemgedrag bij honden, maar ook welzijn van veedieren zoals melkkoeien, varkens en kippen vind ik erg belangrijk. Ik vind het een uitdaging om op zoek te gaan naar methoden om welzijn en gezondheid te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de boer. VKON kijkt naar de vraag van veehouderijen, zodat projecten niet alleen interessant zijn, maar ook toegepast kunnen worden in de praktijk en daarom spreekt dit bedrijf mij zo aan.

Onderzoek

Ik ga me de komende maanden vooral bezighouden met de gezondheid van kalveren. We gaan onderzoeken of het automatisch ontsmetten van de spenen waar kalveren aan drinken ervoor zorgt dat minder ziekten verspreid worden. Als dit leidt tot minder verspreiding van infecties bij kalveren, zal er minder antibiotica gebruikt hoeven worden en zullen de kalveren beter groeien, waardoor de gezondheid en dus ook het welzijn van de dieren verbeteren. Omdat dit project niet mijn volledige tijd in beslag gaat nemen, zal ik daarnaast ook meelopen met verschillende andere projecten van VKON, zoals “Lang leve de gezonde melkkoe”.

Bekijk ook deze onderwijs projecten