Ademanalyse zeug

Aanleiding

Het leven van een fokzeug is net als topsport, keihard werken. Het meten van metabolisme helpt sporters hierop te anticiperen en zo prestaties te verbeteren. Via deze gedachte is het idee ontstaan om het metabolisme van fokzeugen te meten door middel van een ademanalyse. Om zodoende in een vroegtijdig stadium de zeug te helpen zodat ze niet in een negatieve energiebalans komt.

Onderzoek

In dit onderzoek zijn zes varkens gevolgd voor een periode van 4 weken tijdens de lactatie. In deze periode hangt een ademanalyse apparaat bij de voerbak. Dit apparaat meet de uitstoot als het varken staat te eten. Eèn keer per week wordt de spekdikte gemeten, dit ter controle of de zeug in een negatieve energiebalans zit of raakt. Aan het einde van het onderzoek wordt bekeken of er in een vroegtijdig stadium een negatieve energiebalans te herkennen is. Als dat het geval is, dan kan er wellicht tijdig op worden geanticipeerd. Positief voor het dierwelzijn en voor de varkenshouder.

Mede mogelijk gemaakt door

Provincie Overijssel

Bekijk ook deze onderzoeksprojecten

Bekijk alle projecten