Bomen, struiken en planten in een varkensstal, je ziet het niet vaak! Het Varkens­hoff in Lemelerveld is een uitzondering. Deze innova­tieve, moderne varkensstal is sinds najaar 2017 in bedrijf. De varkensstal van het Varkenshoff is voorzien van plantenbakken die ruimte bieden voor bomen, struiken en planten waar­mee een natuurlijke leef­omgeving wordt nagestreefd.

Het floreren en gezond houden van planten in een varkensstal is echter geen makkelijke opgave. Het Varkenshoff heeft daarom aan hogeschool Van Hall Larenstein en VKON gevraagd op een rij te zetten welke planten mogelijk geschikt zijn voor hun stal. Deze folder bundelt de verzamelde informatie, waarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan het vergroenen van het Varkenshoff, maar ook als inspiratie kan dienen voor geïnteresseerden binnen en buiten de varkenssector.

Eerst wordt geschetst wat van de planten gevraagd wordt in de binnentuin van het Varkenshoff. Daarna worden planten beschreven die (grotendeels) voldoen aan de eisen, aan de hand van een verdeling in verschillende vegetaties en plantengemeenschappen.

Bekijk de folder