Bestuur

Een blik in de organisatie

De heer G.J. Binnenmars
Voorzitter, Algemene zaken, Ambassadeur openbaar bestuur

De heer Th.N.J. van Rijmenam
Financieel toezicht

De heer T. Duteweerd

De heer M.H. Olde Weghuis
Fondsenwerving en subsidies