Veehouderij 2020

De toekomst in Agro & Food

De maatschappij ontwikkelt zich in een hoog tempo. Maar hoe ziet de toekomst van de Agro & Food sector eruit? En welke rol heeft deze sector in onze vernieuwende maatschappij? VKON gaat op zoek naar innovatieve product- en procesontwikkelingen, waarmee we de veehouderij toekomstbestendig willen maken.

De belangen van dierenwelzijn, rendement en milieu worden nu vaak gezien als onverenigbare tegenpolen. Volgens VKON kunnen deze belangen juist een versterkend effect op elkaar hebben, omdat zij hetzelfde gezamenlijke doel hebben. In de veehouderij in 2020 spelen rendement, omgeving en maatschappelijk draagvlak een even grote rol.

Toekomstontwikkelingen in de veehouderij

Voor nieuwe product- en procesontwikkelingen brengt VKON inhoudelijke kennis en ervaring, technische toepassingen en maatschappelijke ontwikkelingen samen. Zo kijken we bijvoorbeeld naar innovatieve producten in stallen. Deze innovaties moeten leiden tot een verbetering voor de dieren, veehouder en omgeving. Op deze wijze willen we verder werken aan de verbetering en verduurzaming van de Agro & Food sector.

Voorbeeldproject:

The Herbal Cow

Bekijk dit project