One Health

Verbeterde gezondheid voor mens en dier

Een nieuwe stroming die wereldwijd steeds meer aandacht krijgt is One Health, de koppeling van humane en veterinaire geneeskunde. Bekende voorbeelden van de aantasting van mens- en dierenwelzijn zijn Q-koorts, MKZ en vogelgriep. Andere aandoeningen die spelen in zowel de humane als veterinaire gezondheidszorg zijn artrose, kanker en hart- en vaatziekten.

Aanleiding voor de opkomst van One Health is het aantal grote vraagstukken op het gebied van antibioticaresistentie, zoönosen en besmettelijke dierziekten. Dit kan uitgroeien tot ernstige problemen in de gezondheidzorg. Daarom zet VKON zich in voor onderzoeken die antibioticaresistentie tegengaan en de verspreiding van zoönosen voorkomen.

Zoönosen

Zoönosen zijn infectieziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens, of andersom. Dit kan door middel van bacteriën in dierlijke producten als vlees en melk en door rechtstreeks contact met dieren zelf. Hierbij gaat het niet alleen om boerderijdieren, maar ook om huisdieren en wilde dieren.

Technische diergeneeskunde

De koppeling van humane technische en geneeskundige kennis met diergeneeskunde wordt benoemd als technische diergeneeskunde. Middels innovatieve onderzoeken ontwikkelt VKON veterinaire diagnostische kennis en producten, die eveneens inzetbaar zijn in de humane geneeskunde. Hierdoor kunnen humane en veterinaire geneeskunde elkaar aanvullen en versterken.