(Inter)nationale kennisdeling

Verspreiden van praktijkkennis

Kennis afkomstig uit onderzoeken is bedoeld om te delen. Zo komt kennis in de praktijk terecht, waar het direct kan worden toegepast. Daarom ziet VKON kennisdeling als belangrijk onderdeel van de Agro & Food sector. Dit doen we door middel van onderwijs, uitwisselingsprogramma’s en bijeenkomsten.

Als open innovatiecentrum is VKON aanjager van nieuwe innovaties en ontwikkelingen in de agrarische en veterinaire sector. We zijn altijd op zoek naar vernieuwende inzichten en mogelijkheden, waarmee we deze sectoren verder kunnen verbeteren. Hierbij proberen we kennis te bundelen en uit te wisselen, bijvoorbeeld met kennis uit andere sectoren of andere landen en werelddelen.

Grensoverschrijdende kennisdeling

De kennisdelingsinitiatieven waarbij VKON betrokken is concentreren zich niet alleen op Nederland. In de huidige globaliserende samenleving zijn we van mening dat internationale samenwerking van cruciaal belang is. Door kennis met elkaar uit te wisselen kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken. Een goed voorbeeld is ons uitwisselingsproject in India, waar een groep Nederlandse veehouders en dierenartsen heeft gezocht naar alternatieven voor antibiotica in de melkveehouderij.

Kennisoverdracht in de praktijk

Naast kennisdeling projecten biedt VKON uitgebreide mogelijkheden en faciliteiten voor praktijkonderwijs. Onderwijsinstellingen op alle leerniveaus kunnen hun studenten laten kennismaken met de praktijk, door bijvoorbeeld een praktijkonderwijs programma te volgen. Ook kunnen studenten praktijkkennis opdoen door te participeren in de onderzoeksprojecten van VKON.

Voorbeeldproject:

Uitwisseling India over antibioticareductie

Bekijk dit project