Early warning & diagnostiek

Vroegtijdig dierziekte signaleren

Vroegtijdig signaleren van ziekte, of de kans hierop, is van groot belang voor zowel het dier als de veehouder. Er wordt in het onderzoek steeds meer gekeken naar early warning systemen. Deze systemen signaleren wijzigingen in een vroeg stadium, waardoor er vaker preventief gehandeld kan worden.

Het ontwikkelen van early warning systemen en dergelijke methoden is een belangrijk aandachtspunt voor VKON. We verwachten hiermee dieren zo min mogelijk ongemak te laten ervaren. Daarnaast kunnen we agrarische ondernemers ondersteunen bij hun bedrijfsvoering.

Diagnostiek in de veehouderij

Dieren worden op agrarische bedrijven vaak in grote groepen gehouden. Dit maakt het voor de veehouder moeilijk om ieder dier individueel te monitoren. Een ontwikkelende of ontstane ziekte wordt hierdoor vaak (te) laat opgemerkt. Met een early warning systeem kan er preventief worden gehandeld en worden schadelijke gevolgen voor het dier zo veel mogelijk beperkt.

Voorbeeldproject:

Ontwikkeling veterinair metabolisme systeem

Bekijk dit project