Dierenwelzijn & diergezondheid

Verbeterde kwaliteit van leven

Dierenwelzijn en verbeterde diergezondheid zijn belangrijke thema’s in de Nederlandse samenleving. Er is veel wet- en regelgeving om dieren te beschermen en te voorzien van de juiste voeding, voldoende water en mogelijkheden om natuurlijk gedrag uit te voeren. Ook zijn er keurmerken voor nieuwe manieren om dieren te houden.

VKON onderzoekt mogelijkheden om de kwaliteit van het leven van dieren te verbeteren, door nieuwe innovatieve ontwikkelingen en producten. Dit doen we als aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving, maar wel op een manier die praktisch toepasbaar is voor agrarische ondernemers. Zo bieden we nieuwe mogelijkheden voor de toekomst van de agrarische sector.

Minder antibiotica

Een prominente ontwikkeling in de veehouderij is antibioticareductie. In 2015 moet het gebruik van antibiotica met 70 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2009, zo heeft de Nederlandse overheid besloten. Door minder antibiotica in te zetten zal de resistentie tegen deze middelen afnemen. Maar tegelijkertijd moeten we dierenwelzijn en diergezondheid blijven bewaken. Hiervoor zoekt VKON naar alternatieven voor het gebruik van antibiotica.

Nieuwe ontwikkelingen

Een veel voorkomende trend die we zien zijn voederadditieven, zoals algen of oregano-olie. Door natuurlijke middelen aan het voer toe te voegen kunnen we diergezondheid bevorderen. Dit zorgt ervoor dat het leven van het dier wordt verlengd, de prestaties van het dier toenemen en antibioticagebruik wordt verminderd.

Uiersmet Golden Standard UCD

Voorbeeldproject:

Behandeling uiersmet – UCD

Bekijk dit project