Agrarische bedrijfsvoering & advies

Ondersteuning van (toekomstige) agrarische ondernemers

Middels vernieuwende en toekomstgerichte onderzoeken wil VKON de Agro & Food sector innoveren. Met de resultaten uit deze onderzoeken bieden we agrarische ondernemers advies en handvaten voor hun bedrijfsvoering. Ook bereiden we studenten voor op hun toekomst in de dier- en veehouderij.

De onderzoeken van VKON zorgen voor maatschappelijk draagvlak, plattelandsvernieuwing en andere innovatieve ontwikkelingen in de agrarische sector. De kennis die hieruit ontstaat willen we delen met de praktijk.

Koppeling van theorie en praktijk

Onder andere door kennisdeling bijeenkomsten brengt VKON agrarische ondernemers op de hoogte van alle ontwikkelingen in de sector. We informeren hen bijvoorbeeld over nieuwe mogelijkheden om dieren te houden, vroegtijdig ziekte te signaleren of dierenwelzijn te verhogen. De resultaten uit onze onderzoeksprojecten zijn hierbij een belangrijke input.

Ontwikkeling van studenten

In onze praktijkonderwijs programma’s kunnen studenten Dier- en veehouderij unieke praktijkervaringen opdoen. Ze leren rechtstreeks van ervaren dierenartsen, veehouders en ondernemers uit de praktijk. Ook agrarische ondernemers profiteren van praktijkonderwijs door vernieuwende inzichten van de studenten, die zij presenteren in hun bedrijfsanalyse.

Voorbeeldproject:

Praktijkonderwijs veehouderij

Bekijk dit project