Thema’s

Innovatieve onderzoeksgebieden

De onderzoeken van VKON hebben een focus op zes thema’s. Alle thema’s hebben betrekking op de agrarische of veterinaire sector. Door middel van onderzoek willen we de mogelijkheden achterhalen om innovatieve producten en adviezen te ontwikkelen in deze sectoren. Met deze innovatieve ontwikkelingen willen we het welzijn van dier, mens en samenleving verbeteren.

Dierenwelzijn & diergezondheid

Dierenwelzijn en verbeterde diergezondheid zijn belangrijke thema’s in de Nederlandse samenleving. Er is veel wet- en regelgeving om dieren te beschermen en te voorzien van de juiste voeding, voldoende water en mogelijkheden om natuurlijk gedrag uit te voeren. Ook zijn er keurmerken voor nieuwe manieren om dieren te houden.

Lees meer

Early warning & diagnostiek

Vroegtijdig signaleren van ziekte, of de kans hierop, is van groot belang voor zowel het dier als de veehouder. Er wordt in het onderzoek steeds meer gekeken naar early warning systemen. Deze systemen signaleren wijzigingen in een vroeg stadium, waardoor er vaker preventief gehandeld kan worden.

Lees meer

Veehouderij 2020

De maatschappij ontwikkelt zich in een hoog tempo. Maar hoe ziet de toekomst van de Agro & Food sector eruit? En welke rol heeft deze sector in onze vernieuwende maatschappij? VKON gaat op zoek naar innovatieve product- en procesontwikkelingen, waarmee we de veehouderij toekomstbestendig willen maken.

Lees meer

(Inter)nationale kennisdeling

Kennis afkomstig uit onderzoeken is bedoeld om te delen. Zo komt kennis in de praktijk terecht, waar het direct kan worden toegepast. Daarom ziet VKON kennisdeling als belangrijk onderdeel van de Agro & Food sector. Dit doen we door middel van onderwijs, uitwisselingsprogramma’s en bijeenkomsten.

Lees meer
Thema: One Health

One Health

Een nieuwe stroming die wereldwijd steeds meer aandacht krijgt is One Health, de koppeling van humane en veterinaire geneeskunde. Bekende voorbeelden van de aantasting van mens- en dierenwelzijn zijn Q-koorts, MKZ en vogelgriep. Andere aandoeningen die spelen in zowel de humane als veterinaire gezondheidszorg zijn artrose, kanker en hart- en vaatziekten.

Lees meer

Agrarische bedrijfsvoering & advies

Middels vernieuwende en toekomstgerichte onderzoeken wil VKON de Agro & Food sector innoveren. Met de resultaten uit deze onderzoeken bieden we agrarische ondernemers advies en handvaten voor hun bedrijfsvoering. Ook bereiden we studenten voor op hun toekomst in de dier- en veehouderij.

Lees meer