Agro & Food innovatie

Subsidie voor bevorderen van business cases

Heeft u een kennisvraag dat zich in een verder gevorderd stadium bevindt? Vanuit de provincie Overijssel kan een subsidie/ financiering verstrekt worden voor een proof of concept ontwikkeling. Dit wil zeggen dat de kennisvraag op korte termijn uitgewerkt kan worden tot marktintroductie. De voorgestelde ontwikkeling toont op deze manier aan dat het in de praktijk te gebruiken is. Hierbij kunt u denken aan een onderzoek naar de haalbaarheid en doeltreffendheid van een nieuw product, techniek, dienst of proces. Een voorwaarde voor deze subsidie is dat het project bijdraagt aan de verduurzaming van de agro en food sector. De subsidie geldt alleen op de investering en de inhuur van deskundigen ten behoeve van de realisatie van het innovatieve project.

Heeft u vragen over subsidie aanvraag? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken graag met u naar de mogelijkheden. Samen met u ontwikkelt VKON graag een onderzoeksprogramma en helpen u de bijbehorende business case voor te bereiden.

Neem contact op
Ten minste twee onderling onafhankelijke organisaties of bedrijven uit de Agro & Food sector, met een vestiging in Overijssel. In samenwerkingsverband verricht u een proof of concept. Uw project draagt bij aan de ambities voor verduurzaming en innovatie in de sector, zoals omschreven in het Agro & Food programma.
De subsidie bedraagt maximaal € 200.000 per deelnemer en maximaal € 400.000 per innovatief project, met dien verstande dat:

  • De subsidie voor onderzoek maximaal 70% van de subsidiabele kosten bedraagt;
  • De subsidie voor inhuur van deskundigen maximaal 70% van de subsidiabele kosten bedraagt;
  • De subsidie voor investeringen maximaal 40% van de subsidiabele kosten bedraagt.

Subsidies lager dan € 75.000 worden niet verleend.

Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt € 1.700.000.
U kunt het hele jaar door aanvragen.