Agro & Food kennisondersteuning

Stimulans voor inzet van kennis

Heeft u een (innovatieve) kennisvraag en is uw organisatie werkzaam in de Overijsselse Agro en food sector? Dan kan VKON u helpen! De provincie Overijssel verstrekt subsidies in de vorm van een kennisvoucher, met een maximale waarde van €6.500. Een voorwaarde is dat de kennisvraag gericht is op versterking en verduurzaming van de sector. Met deze voucher kunt u kennis en expertise inkopen bij kenniscentra waaronder VKON.

Heeft u vragen over de subsidie aanvraag? VKON ondersteunt u graag om uw aanvraag bij de provincie Overijssel optimaal voor te bereiden en te begeleiden.

Neem contact op
Organisaties en bedrijven uit de Agro en Food sector, met een vestiging in Overijssel. Uw kennisvraag is nieuw en draagt bij aan de ambities voor verduurzaming en innovatie in de sector, zoals omschreven in het Agro & Food programma.
De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten per subsidiabele activiteit, met een maximum van € 6.500 per aanvrager.

Bij een gezamenlijke activiteit bedraagt de subsidie maximaal € 6.500 per aanvrager, met een maximale subsidie van € 19.500 per gezamenlijke activiteit.

Subsidies lager dan € 2.500 worden niet verleend.

Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt € 600.000.
Indienen kan tot en met 20 november.