Financieringsmogelijkheden

Ondersteuning voor innovatieve onderzoeksvragen

Bij de provincie Overijssel zijn vouchers beschikbaar om innovatief onderzoek te subsidiëren. Daarnaast kan eveneens binnen het netwerk van VKON worden gekeken naar nationale, regionale en internationale financieringsmogelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld het Europese Horizon 2020 programma of het regionale Interreg V, een samenwerking in de Euregio.

Heeft u of uw organisatie een onderzoeksvraag met een innovatief karakter? Vaak is (gedeeltelijke) financiering vanuit overheidsgelden mogelijk. Er zijn namelijk verschillende programma’s die ingezet kunnen worden. Neem contact op met ons als u denkt dat uw idee grensverleggend is. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om uw onderzoek of onderzoeksvraag te financieren.

Bekijk de financieringsmogelijkheden voor uw onderzoek

Gezien het grote aantal regelingen dat bestaat is het niet mogelijk om volledig te zijn. Graag onderzoeken we samen met u de mogelijkheden om innovatieve en vernieuwende onderzoeken te realiseren.

Onderzoek in de Agro & Food sector

VKON sluit aan bij het Agro & Food programma van de provincie Overijssel. De Agro & Food sector omvat alle bedrijven in de voedselketen, inclusief de voor de voedingsmiddelen bestemde logistiek, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling. Deze sector vormt een belangrijk onderdeel van de Overijsselse economie. Met het Agro & Food programma wil de provincie Overijssel de sector verduurzamen, versterken en vernieuwen.

Meer informatie