Onderzoek

Praktijkonderzoek bij VKON

Heeft uw organisatie een innovatieve kennisvraag gerelateerd aan de Agro & Food of Life Sciences & Health sector? En bent u op zoek naar een praktische uitvoering, begeleiding of financiering van uw project? Als open innovatiecentrum kan VKON u ondersteunen, door uw initiatief om te zetten in een kansrijk project.

Aan de hand van opgedane praktijkervaring weet VKON interessante initiatieven om te zetten in kansrijke projecten. VKON heeft een uitgebreid netwerk van onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen, overheden, ontwikkelaars, adviseurs, dierenartspraktijken, veehouders en andere ondernemingen in de veterinaire sector. In creatieve brainstormsessies brengen we uw organisatie samen met de juiste partners en toeleveranciers.

Volledige ondersteuning

Afhankelijk van uw wensen kan VKON het onderzoek faciliteren als uitvoeringsorgaan, maar we kunnen eveneens de volledige projectorganisatie voor u verzorgen. Hierbij neemt VKON de verantwoordelijkheid voor het onderzoek en ondersteunen we u onder andere op het gebied van projectmanagement en projectadministratie. Uiteraard behoudt u als opdrachtgever een leidende rol.

VKON biedt u

  • Academische kennis gekoppeld aan de (veterinaire) praktijk
  • Toegang tot onze faciliteiten
  • Uitvoering van veldproeven
  • Begeleiding bij het ontwikkelen van een business case
  • Samenwerkingsverbanden met ondernemingen, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit ons netwerk
  • Onderzoek naar mogelijkheden voor (gedeeltelijke) financiering van uw project
  • Volledige projectorganisatie naar behoefte

Lees meer over de thema’s van VKON

Thema: One Health

Een nieuwe stroming die wereldwijd steeds meer aandacht krijgt is One Health, de koppeling van humane en veterinaire geneeskunde. Bekende voorbeelden van de aantasting van mens- en dierenwelzijn zijn Q-koorts, MKZ en vogelgriep. Andere aandoeningen die spelen in zowel de humane als veterinaire gezondheidszorg zijn artrose, kanker en hart- en vaatziekten.

Bekijk het thema One Health >

Thema: Dierenwelzijn & Diergezondheid

Dierenwelzijn en verbeterde diergezondheid zijn belangrijke thema’s in de Nederlandse samenleving. Er is veel wet- en regelgeving om dieren te beschermen en te voorzien van de juiste voeding, voldoende water en mogelijkheden om natuurlijk gedrag uit te voeren. Ook zijn er keurmerken voor nieuwe manieren om dieren te houden.

Bekijk het thema Dierenwelzijn & Diergezondheid >

Thema: Early warning & diagnostiek

Vroegtijdig signaleren van ziekte, of de kans hierop, is van groot belang voor zowel het dier als de veehouder. Er wordt in het onderzoek steeds meer gekeken naar early warning systemen. Deze systemen signaleren wijzigingen in een vroeg stadium, waardoor er vaker preventief gehandeld kan worden.

Bekijk het thema Early warning & diagnostiek >

Bekijk alle thema’s

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Bekijk alle projecten