Thermografie in de varkenssector

De afgelopen 6 maanden heeft Pascalle Evers bij VKON haar afstudeeronderzoek gehouden. Voor haar afstudeeronderzoek aan de Wageningen Universiteit heeft Pascalle, in samenwerking met VKON en een varkenshouder, zich gericht op thermografie in de varkenssector. Thermografie is een non-invasieve methode waarmee de oppervlakte temperatuur van – in dit geval – de huid van varkens gemeten kan worden. Het doel van het onderzoek was om de bruikbaarheid van thermografie onder praktijk omstandigheden te testen en eventuele problemen/afwijkingen aan een big in een vroegtijdig stadium op te sporen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek hebben we twee groepen van elk 12 gespeende biggen een maand lang gevolgd. De biggen werden niet aangeraakt of verplaatst voor het onderzoek. Iedere dag werden er per big vier foto’s gemaakt, van de bovenkant, de linker- en rechter zijkant en van de kop. De omgevingstemperatuur en de oppervlakte temperatuur van de huid werden dagelijks bijgehouden, en eventuele bijzonderheden aan het varken en/of zijn omgeving werden genoteerd.

Uitkomsten

We hebben een aantal interessante waarnemingen gedaan tijdens het onderzoek. In beide groepen lieten de biggen die als eerst gemeten werden de laagste temperaturen zien. De temperaturen van de andere biggen, die later gemeten werden, waren allemaal hoger. Daarnaast vertoonden de biggen iedere ochtend een korte schrikreactie (acute stress) bij het binnenlopen van de afdeling. Waarschijnlijk staan deze waarnemingen in verband met elkaar. Zo’n schrikreactie/acute stress zorgt ervoor dat het bloed uit de huid wegstroomt en naar de interne organen getransporteerd wordt. Hierdoor zal de oppervlakte temperatuur van de huid dalen. Als de rust terug is in de stal zal het bloed weer terug stromen naar de huid en de oppervlakte temperatuur weer snel normaal zijn/hoger worden. Dit toont aan dat de camera erg gevoelig is en verschillen in temperatuur goed waar kan nemen.

Verder hebben we ook een Staphylococcus Hyicus infectie in beeld kunnen brengen. De infectie zat op de linker schouder van één van de biggen. De temperatuur van het schouderoppervlak steeg drie dagen vóór de zichtbare symptomen, met 0.9 °C. Dit toont de eventueel “voorspellende” waarde van de techniek aan. Ondanks dat het een veelbelovend resultaat is zal het nog wel bij meer varkens aangetoond moeten worden voordat er een betrouwbare conclusie getrokken kan worden inzake specificiteit en sensitiviteit.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat thermografie wel degelijk mogelijkheden biedt om de gezondheid van biggen in kaart te brengen en vroegtijdig afwijkingen te constateren. Er is echter nog wel extra onderzoek nodig om de techniek betrouwbaar en toepasbaar te maken in de praktijk. Daarnaast is het ook belangrijk dat de techniek geautomatiseerd wordt, want handmatig foto’s maken is erg lastig en tijdrovend. Als camera’s geïnstalleerd kunnen worden in de stallen en de varkenshouder automatisch een signaal krijgt als er bij één van de varkens een afwijkende temperatuur geconstateerd wordt, dan is er met minimale inspanning veel extra informatie te verkrijgen.

Ervaring Pascalle

Ik heb met erg veel plezier aan het thermografie project gewerkt, vooral de samenwerking met de praktijk was erg interessant en leerzaam.

Toen ik mijn studie in Wageningen begon had ik het idee om in de rundveesector aan de slag te gaan. Via VKON ben ik bij de varkenssector terecht gekomen en dit is mij erg goed bevallen! Daarom heb ik de keuze gemaakt om tijdens mijn laatste project mij ook in de varkenssector te verdiepen. Tijdens beide projecten heb ik veel geleerd van verschillende varkenshouders en van mijn collega’s bij VKON. Ik hoop dat ik in de toekomst nog meer kan betekenen voor de varkenssector.