Momenteel is een praktijkproef gestart naar de relatie tussen kruidenrijk grasland en de gezondheid van koeien.

Op twee praktijkbedrijven hebben wij (VKON), het Louis Bolk Instituut en het Platform Natuurlijke Veehouderij de koeien twee weken voor afkalven tot en met vier weken na afkalven verdeeld in twee koppels. Het ene koppel weidt in ‘normaal’ grasland, het andere op kruidenrijke percelen.

Graasgedrag volgen met een drone

Een dierenarts monitort twee keer per week de gezondheid van de dieren, onder andere de uier- en klauwgezondheid. Ook de vetzuursamenstelling van de melk wordt onderzocht. Een drone volgt het graasgedrag van de koeien om iets te kunnen zeggen over hun voorkeur.

De eerste resultaten uit de proef, die wordt ondersteund door de provincie Overijssel, worden eind augustus verwacht.