Open innovatiecentrum

De spil in innovatieve initiatieven

Begin 2014 is VKON door de provincie Overijssel benoemd tot open innovatiecentrum. Ondernemers, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten kunnen bij VKON terecht met hun kennis- en onderzoeksvragen op het gebied van Agro & Food.

De combinatie van een kennisinstelling en het bedrijfsleven leidt tot intensieve kennisdeling en innovatie. Door de totstandkoming van specifieke samenwerkingsverbanden kan de (door)ontwikkeling van kansrijke innovaties worden gerealiseerd.

Innovatie in uw organisatie

Ook voor uw organisatie biedt innovatie kansen en voordelen. Als open innovatiecentrum kan VKON u hierbij ondersteunen. Wij bieden u onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit, mogelijk ondersteund door een subsidie vanuit overheidsgelden. Hierbij leveren we de benodigde kennis die wellicht in uw eigen organisatie ontbreekt of aangevuld kan worden.

Innovatie in Oost Nederland

De provincie Overijssel heeft 13 initiatieven aangewezen als open innovatiecentrum. Ieder open innovatiecentrum heeft een eigen expertise, variërend van de medische sector tot de ontwikkeling van nieuwe kunststoffen. Naast de open innovatiecentra omvat het Oost-Nederlandse innovatielandschap universiteiten en hogescholen, centre of expertises en innovatieloketten, verspreid over de provincies Overijssel en Gelderland. Met deze ‘innovatie ambassadeurs’ wil de provincie Overijssel de regio Oost Nederland verrijken en versterken.

Het Oost-Nederlandse innovatielandschap

Bezoek Commissaris van de Koning

Dit jaar bracht de Commissaris van de Koning, Andries Heidema, een bezoek aan VKON. Hij werd vergezeld door: Hanna van Vonderen en Chef Kabinet Eiko Smid. Tijdens het bezoek hebben we laten zien welke positieve bedrijge VKON levert aan de verduurzaming en transitie van veehouderij in Oost Nederland.

Bekijk hier de powerpoint van het bezoek.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de open innovatiecentra in Overijssel? U leest alle informatie op de website van de provincie Overijssel: www.overijssel.nl/openinnovatiecentrum

Neem contact op
Heeft u een vraag op het gebied van Agro & Food? En wilt u daarover sparren met één van onze specialisten? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
Neem contact op