INNOVATIEGROEPEN

Samen bijdragen aan een duurzame veehouderij

Om verandering in de sector te stimuleren heeft VKON samen met Nederlandse veehouders en dierenartsen innovatiegroepen opgericht. De innovatiegroep is een omgeving waar veehouders samen met VKON werken aan een beter dierwelzijn en diergezondheid. Hierdoor dragen zij samen bij aan een duurzame toekomst van de veehouderij.

Binnen de innovatiegroep worden praktische en creatieve innovaties bedacht, ontwikkeld en/of toegepast in de praktijk. Het gaat hier bij voorbeeld over bedrijfsmanagement, management informatiesystemen, technologieën, gebruik van additieven en alternatieven op antibiotica. Per sector hebben we een innovatiegroep. Momenteel wordt er gewerkt aan een innovatiegroep met dierenartsen en leveranciers in de veehouderijsector.

Dankzij deze innovatiegroepen ontstaat er een unieke omgeving voor praktijk onderzoek. Heeft u ook interesse om deel uit te maken van een VKON innovatiegroep of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marije Thybaut: m.thybaut@vkon.nl

Innovatiegroep melkveehouders

VKON innovatie groep
innovatiegroep dierenartsen

Innovatiegroep Dierenartsen

Innovatiegroep Pluimveehouders