Onderzoek

Gedragsstudie bij varkens

VKON is dit jaar benadert door de initiatiefnemers van ‘Varkenshoff’ om een bijdrage te leveren aan een innovatief project. Vanaf 2016 hopen wij het gedrag van de dieren in dit nieuwe systeem te gaan monitoren.
Wanneer de bouw van het ‘Varkenshoff’ […]

23 december 2015|Evenementen, Kennisdeling, Onderwijs, Onderzoek|0 Reacties

Kruiden en kalverdiarree

Naar aanleiding van de uitwisseling met India (http://www.naturallivestockfarming.com) ontstonden er ideeën, met betrekking tot het gebruik van kruiden, met als doel antibioticumreductie. Er vond onder andere kennisdeling tussen India, Ethiopië, Uganda en Nederland plaats. Er is daarna een […]

23 december 2015|Algemeen, Kennisdeling, Onderzoek|0 Reacties

Ayurvedische kruiden

Vorige week is er een proef met ayurvedische kruiden van start gegaan!!

Er wordt gekeken of dit kruidenmengsel preventief kan werken tegen diarree bij kalveren  en op die manier een steentje kan bijdragen aan de antibiotica reductie. De eerste […]

4 september 2015|Kennisdeling, Onderzoek|0 Reacties

Informatieavond over biest

In opdracht van VKON hebben een zestal studenten van het CAH Vilentum te Dronten een onderzoek gedaan omtrent het onderwerp biest. Op woensdagavond 17 juni zijn de resultaten aan geïnteresseerden gepresenteerd.

Uit de praktijk was een vraag gekomen […]

23 augustus 2015|Kennisdeling, Onderzoek|0 Reacties

Ontbindende biggen moeten misdadigers helpen pakken

Samen met Van Hall Larenstein is VKON deze zomer een meerjarig project gestart. Er wordt gekeken naar de ontbinding van varkens als model voor mensen onder Nederlandse omstandigheden. Van Hall Larenstein doet het onderzoek en VKON faciliteert en […]

17 augustus 2015|Onderwijs, Onderzoek|0 Reacties

Project Vrijheid Blijheid afgerond!

In totaal is aan de hand van 36 tomen de opstelling van het kraamopfokhok in de vrijheid-blijheid afdeling beoordeeld.

Tijdens de beoordelingsperiode heeft het hok diverse aanpassingen ondergaan waardoor het hok steeds meer voldeed aan de wensen en verwachtingen […]

17 augustus 2015|Onderzoek|0 Reacties

Verbeterde echo-diagnostiek met microbellen

In samenwerking met Tide Microfluidics, een hightech start-up van de Universiteit Twente, het Center for Medical Imaging North-East Netherlands (CMI-NEN) en Echo-X heeft VKON een pilot uitgevoerd waarbij gebruik werd gemaakt van innovatieve contrastvloeistoffen om de helderheid van […]

13 november 2013|Onderzoek|0 Reacties

Project ‘2013: Kip Verantwoord Gezond!’ afgerond

In het kader van een kleine netwerkregeling heeft VKON afgelopen jaar het project ‘2013: Kip Verantwoord Gezond!’ georganiseerd. In dit project is gezocht naar mogelijkheden om het gebruik van antibiotica in de pluimveesector te reduceren.

Voor dit onderzoek heeft VKON […]

2 september 2013|Onderzoek|0 Reacties

Bedrijven bijeenkomst 1 oktober

Op 1 oktober 2012 organiseerde VKON, in samenwerking met Oost NV, een bijeenkomst om contacten te leggen met diverse bedrijven in de regio. De bijeenkomst vormde een vertrekpunt voor een discussie om samenwerking te vinden vanuit wetenschap, diergeneeskundige praktijk en […]

3 oktober 2012|Kennisdeling, Onderzoek|0 Reacties

Project ‘2013: Kip Verantwoord Gezond!’ gestart

VKON zet zich in voor onderzoek en innovatie in diergeneeskunde. We initiëren diverse onderzoeksprojecten, waarbij we intensief samenwerken met verschillende partijen. Zoals in het project ‘2013: Kip Verantwoord Gezond!’, dat onlangs van start is gegaan. In dit project werkt VKON […]

4 juni 2012|Onderzoek|0 Reacties