Afgelopen week heeft VKON het project over speenontsmetting van drinkautomaten voor kalveren afgerond. In dit project zijn twee groepen kalveren met elkaar vergeleken: kalveren waarvan de spenen van automatische drinksystemen wel na elke drinkbeurt ontsmet werden, en kalveren waarvan de spenen niet ontsmet werden. Daarnaast is ook de bacteriegroei op de spenen onderzocht voor en na ontsmetting. De bacteriegroei nam drastisch af na ontsmetting, wat betekent dat het ontsmettingsmiddel goed werkt (zie foto). De kalveren van de groep met ontsmetting was ook iets harder gegroeid dan de kalveren zonder ontsmetting. Verwacht wordt dat door de verlaagde infectiedruk de kalveren gezonder blijven. De resultaten zijn veelbelovend en de kalverhouder heeft nu op alle drinkautomaten de speenontsmetting geïnstalleerd.

speenontsmetting